FAQ

När öppnar IES Älvsjö? 

Skolan öppnar sina dörrar Augusti 2016.

Vilka klasser kommer ni att ha? 

Årskurs 4 - 4 klasser (120 elever)

Årskurs 5 - 3 klasser (90 elever)

Årskurs 6 - 3 klasser (96 elever)

Årskurs 7 - 2 klasser (64 elever)

Kommer det att finnas idrottshall i skolan? 

Ja, idrottshall finns i skolan. 

Kommer man ha textilslöjd och träslöjd på schemat? 

Ja, båda ämnena kommer att finnas på schemat från årskurs 5 och vi kommer att ha en träslöjdssal och textilslöjdssal. 

Kommer ni att ha moderna språk och från vilken årskurs? 

Moderna språk kommer att undervisas på vår skola från årskurs 7 och språken som kan väljas är franska och spanska.

Lagas lunchen på skolan? 

Lunchen tillagas på skolan i vårt fina kök. Vi har ett stort utbud av rätter, tillsammans med en saladsbuffé och soppa varje dag.

Har ni fritids på skolan? 

Ja, det har vi. Det kallas för Junior Club. Läs mer om detta under fliken School Life - Junior Club.

Följer IES Älvsjö LGR11?

Ja, det är en svensk skola. Skillnaden är vår fokus på tvåspråkighet. Vi följer den svenska skolsystemet, men matematik, engelska och NO undervisas på engelska.

Tillämper IES Älvsjö syskonförtur?

Ja, det gör vi men den träder i kraft enbart när det ena syskonet redan har påbörjat skolan hos oss. Syskonförtur är dock ingen garanti att det andra barnet får en plats på skolan, men kan positivt påverka barnets chanser att komma in.

Finns det något som vi kan göra om vi har en gång sagt NEJ till vår plats på skolan, men har ångrat oss?

Om du har blivit erbjuden plats på skolan men väljer att inte acceptera den, platsen blir automatisk erbjuden till en annan elev. Då är inte platsen längre tillgänglig. Då måste ni ansöka på nytt till vår kö och placering i kön bestäms av det nya datumet.

Jag har inte kvar mina login detaljer. Hur ändrar man detaljerna i min ansökan?

Det är viktigt att hålla din ansökan uppdaterad eftersom vi använder kontaktuppgifterna där för att skicka ut information till er, bl.a. när ni erbjuds en plats. Har du inte rätt adress registrerad då riskerar du både att gå miste om din plats på skolan och att bli borttagen från vår kö.

Kan jag logga in för att ändra mina uppgifter?

Ja, det kan du.

När du gjorde din ansökan, fick du ett epost med login uppgifter. Du kan logga in för att ändra detaljer som adress, telefonnummer mm, MEN det går inte att ändra året barnet ska börja eller vilken årskurs. Om du vill göra en sådan ändring, kontakta gärna vår elevadministratör.

Kan jag ansöka till mer än en skola?

Varje IES skola är självständig och har sin egen kö. Om du är intresserad av fler av våra IES skolor, då rekommenderar vi att ni skriver in era barn i kön för varje skola.

Om det skulle hända att jag önskar framföra ett klagomål, hur kan jag göra det?

Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa. Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentorlärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor. Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till Huvudmannen, som är Internationella Engelska Skolan i Sverige AB. Sådana anmälningar tas emot av vår utbildningsansvarige, Mr Damian Brunker via e-mejl damian.brunker@engelska.se eller per brev med adress: Mr Damian Brunker, Internationella Engelska Skolan, Huvudkontoret, Nytorpsvägen 5A, 183 53 Täby. Anmälningar kommer att utredas på ett sakligt och objektivt sätt, i kontakt med skolan, vårdnadshavare och elev.