PTA

Syftet med PTA

PTA är en ideell förening som består av engagerade föräldrar som vill arbeta för en bättre skola för alla elever. Föreningens mål har fokus på elevernas utveckling och utbildning och en välfungerande skolverksamhet. Vi samarbetar med skolan för att förbättra och underlätta våra barns skolgång så att varje dag blir roligare och mer innehållsrik.

PTA’s ändamål enligt föreningens stadgar

Föreningen har som ändamål att, tillsammans med skolan, skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling, arbetsmiljö och lärande. Föreningen ska som ett led i detta ta del av, och vid behov delta i, skolans systematiska kvalitetsarbete. Föreningen ska även sträva efter att ordna intressanta aktiviteter för elever och föräldrar.

Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka alla former av diskriminering och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen tar inte upp enskilda elevärenden.

Vilka vi är

Styrelsemedlemmar år 2019

Eva Röyter (ordförande)

Anna Smith (vice ordförande)

Marlene Eriksson (kassör)

Sumit Kaur (kommunikationsansvarig)

Edvin Simmingsköld (sekreterare)

Dessutom har vi aktiva representanter från nästan alla klasser på skolan

PTA saknar klassrepresentanter från klasserna 4A, 4B, 7A, 7C, 9B och 9C. Om du har barn i någon av dessa klasser så tveka inte att höra av dig om du vill bidra med ditt engagemang. Kontakta ordföranden Eva på e-postadressen evaroyter@gmail.com.

Vad vi sysslar med

Styrelsen och klassrepresentanterna har regelbundet möten med skolledningen och diskuterar aktuella frågor och planerar olika aktiviteter. Protokoll från mötena läggs ut på Schoolsoft.

PTA organiserar och medverkar i föreläsningar för föräldrar och elever samt roliga evenemang till exempel juldisco, Alla hjärtans dagsdisco, filmvisning och bal för niorna.

PTA bidrar genom att medverka och ge ekonomiskt bidrag till skolans mindre projekt till förmån för eleverna, till exempel priser till olika tävlingar.

PTA har bidragit till inköp av ljudutrustning som ska användas till disco m.m.

Hur samlar vi in pengar

Insamling av pengar sker genom medlemsavgifter och intäkter från till exempel fikaförsäljning i samband med olika aktiviteter.

Medlemskap

Vår förening välkomnar nya medlemmar!

Medlemsavgiften är 200 kr och betalas via Swish123 662 3300. Ange ditt namn och ditt barns namn och klass.

Övrigt information

Se SchoolSoft under rubriken Nyheter för mer information.

Har ni funderingar eller förslag är ni alltid välkomna att kontakta er PTA-representant eller någon person i PTA:s styrelse.