Teachers

Praktiskt-estetiska ämnen

Engelska

Head of Department & English Teacher

Learning Support

Matematik

Head of Department & Mathematics Teacher

Modern Languages

Idrott

Naturorienterade ämnen

Social Science / SO

Student Support

Svenska

Swedish & SVA