Ms. Sommar

SE
Art Teacher
Aesthetics

Jag är en utbildad bild- och religionslärare från Stockholm. Jag har arbetat inom IES sedan 2011 då jag var med och startade skolan i Hässelby strand, där jag har arbetat som bildlärare och årsgruppsansvarig. Jag har en stor passion för mitt ämne, att undervisa och att skapa själv, och under min studietid hade jag flera egna konstutställningar.

Jag ser varmt fram emot att vara med och utforma bildundervisningen i Älvsjö och framförallt att träffa alla Älvsjöelever i höst!